Paglaum

Paglaum

Kaming mga kabataan karon
Ayaw’g pasagdi’ng mawala
Kay ang mga kahilay’ang tanan
Ani’a na ni’ng kalibutan

Ug kon kami matumpawak gayod
Sa pagdaní ni’ng panahon
Nagahulat nga tabangan mo man
Paghaw’as ni’ng kasalanan

Padayon O katilingban
Sa imong pag-agak kanamo
Tuyo sa kahitas’an
Na kami unongan ni’ng kalibutan

Among paninguha’on
Na kami magmapuslanon
Busa ikaw higala
Ang among paglaum ni’ng kinabuhi

Busa palihug agaka
Ki’ng among pagpakigbisog
Ni’ng lumba sa kapalaran
Ikaw paglaum ni’ng kinabuhi

Kaming mga kabataan
Paglaum sa tanan


Genre: Song
Language: Bisaya-Cebuano

Advertisements